Behandeling.

Intakegesprek:
Het eerste gesprek dat u met ons heeft duurt meestal een half uur. Tijdens dit gesprek maken we met elkaar kennis en brengen wij uw hulpvraag zo duidelijk mogelijk in kaart. De logopedist noteert tevens alle persoonsgegevens en ontvangt van u een verwijsbrief van de huisarts, tandarts of specialist en de klacht wordt besproken. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de klacht, is vaak samenwerking met anderen (bijvoorbeeld kinderarts of leerkracht) van belang. Om deze contacten aan te mogen gaan, wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen.

Tijdens het eerste gesprek vragen wij u mee te nemen: de verwijzing van de huisarts of specialist, de zorgverzekeringpasen een geldig identiteitsdocument (ID-kaart of paspoort).

De diagnose:
Naar aanleiding van het eerste gesprek wordt bekeken of er meer informatie nodig is en of er misschien tests afgenomen moeten worden. In de volgende afspraken worden deze dan eerst afgenomen en/of wordt er aanvullende informatie verzameld. Wanneer deze fase klaar is wordt de uitslag van de testen met u besproken en wordt het behandelplan met u doorgenomen.

De therapie:
De behandelingen duren meestal een half uur en vinden meestal 1 of 2 maal per week plaats in de praktijkruimte. Indien nodig, is ook behandeling aan huis mogelijk. Ouders van kinderen zijn meestal bij de behandeling aanwezig. Wanneer dat niet het geval is, dan wordt de behandeling in de laatste 5 minuten altijd even doorgesproken. Tijdens en vooral na de therapie wordt er een actieve participatie van u en/of de ouders verwacht, om de logopedische doelen te kunnen behalen.

Na de behandeling:
Aan het eind van het behandeltraject wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor de verwijzend arts. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt er zo nodig een afspraak voor controle gemaakt.