Behandel- en oefenafspraken

Nadat het onderzoek is afgerond en er een eventuele diagnose is gesteld kan de behandeling van start gaan. Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen maken wij behandel- en oefenafspraken met u. Binnen de praktijk hechten wij veel belang aan een actieve participatie in de thuissituatie. Hiervoor is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de behandeldoelen en dat duidelijk is hoe en wat er thuis geoefend kan worden. Dit document stellen wij op naar aanleiding van uw hulpvraag en de eventuele eerder gestelde diagnose.

Een voorbeeld van een nog in te vullen formulier vindt u hier.