Cliënttevredenheidsonderzoek

Om de zorg binnen onze praktijk blijvend up-to-date te houden en om te voldoen aan de voorwaarden die de zorgverzekeraars aan ons stellen, maken wij gebruik van een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. In het jaar 2019 zijn wij aangesloten bij Mediquest voor de uitvoer van dit onderzoek.

Wanneer wordt u uitgenodigd voor het cliënttevredenheidsonderzoek?
Iedere cliënt wordt aan het einde van het behandeltraject gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Opgave van een e-mailadres is hiervoor genoeg. Wij zullen altijd om toestemming vragen voor deelname.
Ook tijdens het behandeltraject kunnen wij u vragen deel te nemen aan het onderzoek. Dit heeft voor ons als doel om ook naar de mening van onze cliënten te luisteren die bij ons in behandeling zijn.
Per jaar zal er maximaal twee maal om uw deelname gevraagd worden.

Wanneer u niet deel wilt nemen aan dit onderzoek, dan heeft dit geen gevolgen voor uw behandeltraject.

Belangrijk; deelname aan het onderzoek is ALTIJD anoniem. De resultaten zijn altijd geanonimiseerd aan ons teruggekoppeld worden.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in dit document.