Privacyverklaring

Tijdens het onderzoeks- en behandeltraject verzamelt onze praktijk gegevens over cliënten. Wij houden ons hierbij aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbeschermig (AVG). In het kader van deze wet hebben wij met ingang van 28-05-2018 een nieuw privacyreglement opgesteld.
Dit reglement kunt u hier lezen.

Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt onder andere dat wij toestemming nodig hebben wanneer wij gedurende de behandeling gegevens opvragen bij en geven aan derden (bijvoorbeeld huisarts, specialist, leerkracht, schoollogopedist).

Door ondertekening van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met ons privacyreglement.