Interessante links

Taal

Spraak

Stem

Gehoor

  • www.nvvs.nl (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden en de FOSS (Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden.)

Eten en Drinken

Algemeen logopedie

Ouderinformatie en -verenigingen:

Autisme en aan autisme verwante stoornissen:

  • go.to/pdd-nos Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van het leven met kind met een aan autisme verwante stoornis.

 

Applicaties (Apps)
Er zijn veel gratis educatieve applicaties (apps) voor kinderen beschikbaar. De apps kunnen gedownload worden via de websites App Store (Apple) of Google Play (Android). Op de website https://www.praatapps.nl wordt een goed overzicht gegeven van de apps die er zijn voor kinderen.