Tarieven

Tarievenlijst logopedische zorg volgens de landelijke NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) tarieven .
Jaarlijks worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) de maximum tarieven voor paramedice zorg, waaronder de logopedie, vastgesteld. Ook voor 2015 zijn de tarieven definitief landelijk vastgesteld bij de NZA.

Deze onderstaande tarieven en voorwaarden variëren zeer sterk per zorgverzekeraar. Neemt u hiervoor contact op met uw eigen zorgverzekering. Zo zijn er verschillende verzekeraars die de logopedisten een contract hebben aangeboden 25% onder het landelijke maximum tarief dat geregeld is bij de NZA.

De Logopediepraktijk Sleumer heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Toepassing van de tarieven, zie hiervoor ook uw eigen zorgverzekeraar:
1. Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats op de praktijk van de logopedist. De logopedist kan 20 minuten tot een half uur de patiënt behandelen. Het is vrijgevestigde logopedisten niet toegestaan behandeling op school te verrichten.
2. Als er geen behandeling op het onderzoek volgt, dan kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.
3.  Daarnaast kan een logopedist een groepsbehandeling geven, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus spraakafzien. Dit wordt ook vergoed door de zorgverzekeraar.
4.  Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor overleg. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het van daar uit betaald worden.
5. Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor verslaglegging aan derden. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het van daar uit betaald worden.
6. De Uit-toeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief voor een normale zitting. De uittoeslag wordt berekend indien de behandeling aan huis plaatsvindt. Een aan-huis behandeling vindt plaats op indicatie van de arts mits de patiënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.

1. PER REGULIERE INDIVIDUELE BEHANDELING € 40.05
2. EENMALIG SPECIFIEK ONDERZOEK ( OP MEDISCHE INDICATIE)           € 80.10
3. GROEPSBEHANDELING PER 2 PERSONEN € 60,07
GROEPSBEHANDELING 3 PERSONEN € 40,04
GROEPSBEHANDELING 4 PERSONEN € 30,03
GROEPSBEHANDELING 5- 10 PERSONEN € 17,15
4. OVERLEG MET DERDEN € 80,10
5. VERSLAGLEGGING AAN DERDEN € 80,10
6. UITTOESLAG € 22,75
7. TELEFONISCHE ZITTING € 20,02
8. INTERNETZITTING/ TELELOGOPEDIE (SKYPE) € 40,05
9. SCREENING DIRECTE TOEGANG € 20,02
10. VERZUIMTARIEF € 40,05

Klik hier voor de richtlijnen betalingsvoorwaarden.