Tarieven 2023

Verzekeraars en logopedisten zijn vanaf 1 januari 2017 vrij om de prijs te bepalen die een logopedist kan declareren. Dit is vastgelegd in  de nieuwe beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen voor logopedie’ en de prestatiebeschrijvingbeschikking ‘Logopedie’. De NZa adviseerde de minister van VWS in 2015 om vrije prijzen voor de logopedie in te voeren. De minister heeft dit advies opgevolgd en de prijzen vrijgegeven.

Wat betekent dat voor u?

Onze praktijk heeft voor 2023 met alle Nederlandse Zorgverzekeraars een contract afgesloten. De rekening gaat in principe rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Indien van toepassing wordt er verrekend met uw eigen risico (dit geldt voor personen vanaf 18 jaar).

Overleg met derden en verslaglegging met derden worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dit wordt bij de aanvrager in rekening gebracht op basis van een vooraf afgesproken prijsopgave.

Voor overleg en verslaglegging betreffende kinderen met een cluster-2 arrangement hanteren wij de volgende tarieven: 
* Deelname aan groot overleg: €70,-
* Extra verslaglegging op verzoek van school of AB-er: €35,-

Verzuimtarief

Wanneer een afspraak vergeten wordt of niet 24 uur van te voren is afgezegd, dan worden de kosten bij u persoonlijk in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering. 
Tarief niet nagekomen afspraak 2023 is € 30,00.