Het team

Anne Rosien Sleumer-Stassen.

Opleiding:
In 1985 ben ik afgestudeerd als Logopedist / Akoepedist te Eindhoven.
Na mijn studie ben ik werkzaam geweest als logopedist op het verpleeghuis St-Agnes te Geertruidenbergen en op het van Maerlantcollege te ‘s-Hertogenbosch, een school voor leerwegondersteunend onderwijs. Ook gaf ik logopedische ondersteuning op het Regina Coëli te Vught.

Naast deze werkzaamheden ben ik vanaf juli 1986 gestart met mijn eigen logopediepraktijk als vrijgevestigd logopedist te Berlicum. Op dit moment werk ik in de Logopediepraktijk-Sleumer zowel in Middelrode als in het GezondheidsCentrumBerlicum te Berlicum.
Regelmatig volg ik na-en bijscholingscursussen. dit gericht op een all-round praktijk. Ik probeer in de praktijk zo breed mogelijk mijn hulp te bieden, dit volgens de meest recente ontwikkelingen en inzichten. Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en ik ben Kwaliteitsgeregistreerd voor 2010-2015.
Gedurende het afgelopen decennia, ben ik Rose-Phoenix vertegenwoordigster voor de logopedie in de regio ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast ben ik 15 jaar lid van de kwaliteitskring logopedie “De Raad”, ‘s-Hertogenbosch en omgeving.
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Mijn hobby’s zijn, schilderen, tennissen, cricket, tuinieren en koken.

Mijn visie:
Ik richt me zoveel mogelijk naar de hulpvraag. Dit in een betrokken, persoonlijke begeleiding. De logopedist stuurt en streeft naar een zo optimaal zelfstandig functioneren van de patiënt / cliënt. De patiënt / cliënt is mede verantwoordelijk voor het welslagen van de behandeling.

 

Charlotte Megens-Sleumer.

Opleiding:
In 2012 ben ik als logopedist afgestudeerd aan de Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Tijdens mijn studie heb ik met verschillende doelgroepen ervaring opgedaan. Zo heb ik stage gelopen in een aantal logopedische praktijken, op het speciale basisonderwijs en in het Jeroen Bosch Ziekenhuis op de afdelingen Neurologie en KNO. Sinds mijn afstuderen heb ik in meerdere logopedische allround praktijken gewerkt waar ik veel ervaring op heb gedaan met het behandelen van zowel kinderen als volwassenen. De afwisseling hiervan spreekt mij erg aan!

Sinds 1 oktober 2015 ben ik met heel veel plezier werkzaam bij Logopediepraktijk Sleumer. In het werk als logopedist kan ik dagelijks mijn energie en creativiteit kwijt, iets waar ik iedere dag veel voldoening uit haal. Naast het behandelen van kinderen vind ik het ook erg leuk om volwassenen te behandelen op het gebied van stemproblemen of neurologische stoornissen.

Na mijn afstuderen heb ik bij- en nascholingscursussen gevolgd op het gebied van kinderen met het Syndroom van Down, het gebruik van Nederlands met Gebaren (NmG), prelogopedie, afwijkende mondgewoonten (OMFT), dyslexie en PROMPT.

Visie:
Het is voor mij een uitdaging om samen met u, uw kind en/of eventuele betrokken disciplines op zoek te gaan naar een passend behandeltraject, waarbij het u als patiënt of uw kind voor mij op nummer één staat.

 

Lotte Savelkouls.

Mijn naam is Lotte Savelkouls en in januari 2022 ben ik bij Logopediepraktijk Sleumer gestart. Voordat ik aan de opleiding Logopedie in Eindhoven begon, heb ik twee jaar aan de Pabo in Den Bosch gestudeerd. Ik heb in veel verschillende groepen op de basisschool stagegelopen, wat mij nu als logopedist helpt. Tijdens het tweede jaar merkte ik dat ik het leuker vond om in kleinere groepjes met kinderen en één op één te werken. Een meisje in mijn stageklas kreeg logopedie en ik ben mij daar toen in gaan verdiepen. Toen besloot ik de overstap te maken naar logopedie.

Als ik thuis ben, speel ik het liefst een spelletje of kijk ik een film. Ik luister en maak graag muziek; ik speel piano en gitaar. Ook vind ik het leuk om buiten foto’s te maken.

Ik ben in 2022 afgestudeerd aan de Paramedische Hogeschool in Eindhoven mag mijzelf sindsdien logopedist noemen. Tijdens mijn stages op de opleiding Logopedie heb ik onder andere ervaring opgedaan binnen de vroegbehandeling van Kentalis, op een medisch kinderdagverblijf in Eindhoven, bij een basisschool voor speciaal onderwijs én in mijn derde jaar heb ik stagegelopen bij Logopediepraktijk Sleumer! Ik ben dus een oude bekende van de praktijk. Dat ik in deze praktijk mijn loopbaan mag starten, vind ik hierom extra leuk!

Ik kijk ernaar uit om jullie in de praktijk te zien!