Samenwerking

De Logopediepraktijk Sleumer werk o.a. samen met:

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie  (NVLF).

Gezondheids Centrum Berlicum
Voor meer informatie over het GCB klikt u op bovenstaande link naar de algemene site van Het Gezondheids Centrum Berlicum.

Overlegvormen:
Indien nodig hebben wij, altijd met uw instemming, overleg met artsen, tandartsen, specialisten en het consultatiebureau.
In schoolverband zijn er overlegvormen met bijvoorbeeld: schoollogopedisten, leerkrachten, Intern Begeleiders en externe Ambulant Begeleiders. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan vinden wij het fijn als u dat aan ons doorgeeft.

Schoollogopedist:
Per 1 januari 2016 komt er vanuit de GGD geen schoollogopedist meer naar de basisscholen toe, om daar de kinderen te screenen. Naar aanleiding van deze verandering hebben wij besloten om in onze praktijk een inloopspreekuur te starten om logopedische vragen van ouders te beantwoorden.

Stagiaires:
Het is mogelijk, altijd met uw instemming, dat er stagiaires aanwezig zijn en / of behandelen onder onze supervisie. Deze praktijk is stageadres voor de Logopedie Opleidingen Nijmegen en Eindhoven.

Logopediekring:
Wij neem 6 maal per jaar deel aan de logopediekring “De Raad” regio s’-Hertogenbosch. Dit is een overlegvorm met 15 logopedisten, gericht op kwaliteit en samenwerking binnen de logopedie.